Friday, March 24, 2006


Uvoz poligona statistickih prostornih jedinica (Statisticki i popisni krug) u Geomedia 3.Prikaz istih se dobije unutar programa AR13, sa padajuceg menija, "Prostorne jedinice" Posted by Picasa

Thursday, March 23, 2006


Unos granica mesnih zajednica u Geomedia3.Prikaz istih se otvara unutar Adresnog registra13, kao "Granica prostornih jedinica", biranjem sa pada juceg menija. Posted by Picasa

Kungsleden.Od polarnog kruga severno 300km vandring 80km, izmedju Kvikkjokk-Jokkmok, avgusta 2005.godine Posted by Picasa

Na prakticnom radu, jula 2005. Oblast:Gradjevinska geodezija.Skanska, Sydost bygg-och anlaggning, Svedska. http://www.skanska.se Posted by Picasa

Wednesday, March 22, 2006


Listovi stereografske projekcije se transformisu (polinom petog stepena, minumum 21 zajednic kih tacka) i editiju istovremeno sa planovima Gauss-Krigerove projekcije unutar AR13. Posted by Picasa

Izgled radilista AR_SENTA unutar programa AR13.Program omogucava samo izmenu entiteta "Ulice", ili ucitavanje kontura preko ascii-fajlova.Prostorne jedinice tipa: Opst, Katopst, Naselje, MZ, Statisticki krug, Popisni Krug mo zete menjati iskljucivo unutar Geomedie.Baza AR za opstinu je passwordom zasticena. Obratiti se nadleznom Centru.Posted by Picasa

Izgled graficko-vektorske baze unutar GEOME DIA3.Uneseno 9000 kucnih brojeva.Povezanih sa bazom JE preko programa JE2AR. Posted by Picasa

Tuesday, March 21, 2006

Productivity tool u AutoCadu-u

Digitalizacija sadrzaja je jednostavnija u drugim programskim paketima, npr. u AutoCad-u svih verzija.Ako imate skenirane i geo-referenciran planove a zelite raditi kartografsku generalizaci
ju vektorskog sadrzaja, prakticno je koristiti jedan besplatan alat, sa link-a:

http://www.aac-solutions.cz ili http://www.xanadu.cz/en/, http://www.cadforum.cz/cadforum_en/default.asp?tab=4

Trazite file "GeoRefImg.zip".Aplikacija radjena u LISP-u, koja omogucuje neposredno ucitavanje
geo-refernciranih fajlova u Autocad, tako da se plan direktno pozicionira sa parametrima iz word
tfw fajla u vidno polje.

Treba napomenuti, iako mnogo govorim o grafickom delu u procesu izrade Adresnog Registra,
taj je pretezno(teziste!) atributskog karaktera, grafika je samo drugorazredna.

U slucaju, kada se razmislja malo sire, dolazi se do zakljucka, da se isplati investirati malo vise vremena i stvoriti osnovu za jedan skroman GIS projekt sa tezistem na kucnom broju, ali sa svim ostalim elementima, kako se dolazi do toga.

Izradjene baze se mogu upotrebiti unutar Geomedia, MapInfo, Arc-skup programa, te mogu da
posluze kod resavanja mnogih lokalnih i regionalinih pitanja.

Monday, March 20, 2006

Password...

Iz razloga da graficki prikaz svih opstina je dobiven digitalizacijom sa karte sitne razmere 1:300 000, nailazice se na neslaganje stvarnih kontura prostornih jedinica tj.kontura dobivenih iz koor dinata, odnosno Zapisnika za razgranicenje Opstina, katastarskih opstina, naselja, mesnih zajed
nica, statistickih i popisnih krugova od podataka iz baze Adresnog registra(mdb-fajl).
U cilju da se stvara jedan sveobuhvatan graficki prikaz, od veceg ka manjem, neminovna je kore
kcija "nasledjenih"poligona iz baze sa tacnim podacima, dobivenih premerom ili digitalizacijom sa
radnih geo-referenciranih planova.
Graficka platforma programa Adresnog registra je GeoMedia 3.0.Unutar tog programa mozete izvrsiti sve graficke promene koje se odnose na prostorne jedinice tipa : Opstina, Katastarska opstina, naselje mesne zajednice, statisticki krugovi, popisni krugovi.Digitalizacija i izmena kontu ra ulica je resen opcijom(unutar) programa Adresnog registra.
Za rad unutar GeoMedie3.0, bice Vam potreban password, da biste mogli prikljuciti Vasu bazu podataka (New Connection-Add Access Warehouse) na GeoMediu.
Za password i dalje informacije , iz razloga da Odrzavanje Registra prostornih jedinica pripada Sektoru za Katastar nepokretnosti, mozete se obratiti kolegi:

Nebojsa Bozinovic, Bsc in geodesy
e-mail: bozinovic@rgz.sr.gov.yu
http://spaces.msn.com/members/bozinovicNAD
tel: +381/11-2652-222/ext.303