Monday, February 02, 2015

Krita och kärlek

Jag kände en kvinna hon var stolt och i fjärran
står hennes kyrka med tuppen på taket som lekte
med vindar och utdelade honung och kanel till alla

Jag kände en kvinna som var leendets konstnärinna
med snabba steg och rosenbuskens törnen och dofter
hon kom aldrig nära mig från sin konstgjordplanet

Jag kände en kvinna mystisk cyklon över Atlanten
Som blev ödet för många sjömän i sargasso havet
av sömnlösa nätter och i längtans giftiga mörker

Jag kände en kvinna en blek skugga i solstrålarna
Med svag arm men viljans styrka visade hon vägen
Med lysande spår till vårnätters ensamma tiggare

Jag kände en Kvinna en aktsam hand på min tinning
I tider när febern vill vinna över hjärtats klang
Denna finns alltid I minskande livets ökande fart

(Kalmar -Värsnäs januari 2015)

Labels:

1 Comments:

Blogger Holmgrens said...

Lovely!

2:57 PM  

Post a Comment

<< Home