Sunday, March 11, 2007

På vägen från Blekinge till Småland

Gräns mellan Blekinge och Småland.Nästa: Samhällsbyggnadskontoret, Kalmar.