Wednesday, April 01, 2009

Om symbolernas styrka

"Ett språk utan behov att talas.Äldre än varje
språk är - Mänskligheten."

Blygsam
Blygsam är tanken,
En bortglömd skogsväg,
Som leder till Dig.
Ödmjukt är varje steg,
Varje oskyldig beröring,
Som framkallar Dig.
En solig glänta ropar ut
Drömmen som väntar:
Våren lockar en gammal
Spelman!