Thursday, April 20, 2006

Listing/Stampa nizova podataka van redovne namene AR


Svrha programa AR je da koristeci prethodno kreiranu bazu, omogucuje pracenje, dokumen tovanje i izradu Resenja o promenama kucnih brojeva, nazivima trgova i dr.Aplikacija se moze smatrati "zaokruzenim", te ostale ingerencije u vezi listinga/stampe podataka morate traziti
unutar baze AR.Posted by Picasa

Baza AR je Access97-formata.Podaci se pohranjuju u tabelarnom obliku.Exportovati se mogu pojedini delovi u ostale formate npr.Excel, koji omogucuje dalje uredjenje podataka, te stampu istih, prema zelji. Posted by Picasa

Graficka platform AR, Geomedia sa svojim snaznim interfejsima omogucuje, ne samo trazenje podataka, vec "inteligentno" postavljanje pitanja o zeljenim elementima, te iznosenje u poseban "Warehouse"-Magacin, prikladnog formata, npr.Access, Mapinfo, ArcView, Esri shape. Posted by Picasa

Tuesday, April 18, 2006

Prikaz podataka RPJ u GoogleEarthPro


Implementacija podataka RPJ u GoogleEarth Pro.(Google ima za projekcijski sistem Prostu Cilindricnu projekciju sa datumom WGS84) Posted by Picasa

Sunday, April 16, 2006

Google snimci : Dopuna klasicnog seta informacija o prostoru


Registar prostornih jedinica(RPJ) moze da bude ilustrativno dopunjen sa satelitskim snim cima.Dobije se niz novih informacija koristeci rasterski backdrop.(Na slici vidno polje Geomedie v3) Posted by Picasa