Saturday, April 01, 2006

Besplatan CAD software


CADVANCE Version 6.5, a CAD software system designed for Windows 3.1, but yet also runs on Windows 95/98, Me, Windows NT, Windows2000, Windows XP Home, and Windows XP Pro., it is now available to anyone free of charge for the software.
This is not a demo, but a full working version. Download link: http://www.cadvance.com/65form.htm
Ispunjavanjem tabele dobicete registacioni broj na svoj e-mail.Posted by Picasa

Thursday, March 30, 2006


Geomedia v3 je instalirana zajedno sa AR13. Osim toga, sto sluzi kao graficka platforma za Adresni Registar, moze da se iskoristi i za formiranje Informacionog sistema o prostoru vezano za sve strukture podataka.Podaci o kucnim brojevima, SAMO jedan set podataka koji ulaze u domen baze podataka.Program je instaliran, zasto ne iskoristiti...Pogotovo da proizvodimo informacije od cijih prodaja se ostvaruju prihodi, a cija analiza je znatno olaksana unutar Geomedie.Na slici se vidi deo kanalizacione mreze i PTT voda u uzanom centru grada sa rasterskim backdrop-om.Posted by Picasa