Monday, October 15, 2007

Kort uppehåll...i Kalmar.